Contactar i concertar una cita / Contactar y concertar cita

Dirección / Adreça

CULLERÉ LAVILLA

Abogados - Advocats

AV. FRANCESC MACIA 35, 9ª planta.
25007 LLEIDA

 

Teléfono / Telèfon

973220529

Telefax

973222578

Email

abogados@cullerelavilla.com

 

O bien utilice nuestro formulario.

O bé utilitzi el nostre formulari.

 

 

 

www.cullere-lavilla.com

Horario de atención / Horari d´atenció

De lunes a viernes.

De 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:00.

 

De dilluns a divendres.

De 9:30 a 13:30 i de 16:30 a 20:00.

Al servei dels drets dels nostres clients / Al servicio de los derechos de nuestros clientes

www.cullere-lavilla.com

Ofrecemos nuestros servicios y asesoramiento en todos los campos del derecho.
Oferim els nostres serveis i assessorament en tots els camps del dret.

Nuestros servicios / Els nostres serveis

Dret civil:
     Propiedad / Propietat
     Contratos / Contractes
     Arrendamientos / Arrendaments
     Reclamacions / Reclamacions
     Herencias / Herències
     Incapacidades / Incapacitats
     Circulación (accidentes) / Circulació (accidents)   
Derecho de Familia - Dret de Familia:
     Convenios matrimoniales / Convenis matrimonials
     Modificación de medidas / Modificació de mesures
     Divorcios / Divorcis
Derecho penal - Dret penal:
    Faltas / Faltes
    Delitos / Delictes
    Alcoholemias / Alcoholèmies
Derecho mercantil - Dret mercantil:
    Concurso de acreedores / Concurs de creditors
    Sociedades / Societats
Derecho administrativo - Dret administratiu:
     Sanciones / Sancions
     Impuestos / Tributs
     Contencioso-administrativo / Contenciós-administratiu  
     Recursos / Recurs
Derecho laboral - Dret laboral